AKO POSTUPUJEME

 • Artróza veľkých kĺbov (hlavne kolenného, bedrového) predstavuje degeneráciu kĺbovej chrupavky, ktorá sa vekom prehlbuje. Chrupavka sa na najviac exponovaných miestach stenšuje, stáva sa zraniteľnejšia a tým spôsobuje veľké bolesti a problémy pri pohybe. Súčasné liečebné možnosti artrózy sa opierajú predovšetkým o tlmenie bolesti a prípadné zápalové reakcie. Čiastočne napomáhajú rehabilitácie – špeciálne cvičenia, joga a akupunktúra.
 • Prevratnou novinkou pri obmedzených ťažkostiach spôsobených artrózou, predstavujú vlastné bunky SVF, ktoré majú obrovský hojivý potenciál. Bunky stromálnej vaskulárnej frakcie (SVF) sa nachádzajú v tukovom a spojivovom tkanive (tzv. stromate), obsahujú mezenchymálne kmeňové bunky a taktiež ďalšie, veľmi cenné bunky, ktoré môžu významne napomáhať ku hojeniu najrôznejších tkanív, v prípade ich poškodenia.
 •  
 • Jednou zo základných funkcií mezenchymálnych kmeňových buniek, získaných z SVF, je ich schopnosť cestovať do miesta poškodenia. Tieto kmeňové bunky sú schopné zastaviť degeneratívne procesy v kĺboch poškodených artrózou, a sú schopné premeny do špecializovanej bunky spojivového tkaniva, vrátane chrupavky, kostí a ďalších bunkových populácií.
 •  
 • Princípom našej metódy je podať tieto cenné bunky SVF v dostatočnom množstve na miesto postihnutia a tak potlačiť degeneratívne zmeny kĺbov, postihnutých artrózou.
 •  
 1. Naša metóda sa skladá z troch častí:

 2. získanie vhodných, vlastných buniek pacienta
 3. príprava bunkového prípravku s obsahom kmeňových buniek SVF
 4. aplikácia do oblastí postihnutého kĺbu
 •  
 • Celková doba tohto postupu je cca 3 hodiny a pacient ju absolvuje v priebehu jedného dňa, na jednom mieste – v moderných priestoroch našej kliniky.
 • Najskôr je potrebné získať vlastné bunky pacienta pre výrobu bunkového prípravku. Tukové tkanivo je veľmi bohaté na kmeňové bunky SVF. Obsahuje 500-1000 krát viac mezenchymálnych kmeňových buniek, ako rovnaký objem kostnej drene. Tukové tkanivo je možné ľahko získať odberom v lokálnom znecitlivení. Najlepšie dostupné je tukové tkanivo v oblasti brucha, podbrušia a na zadku.
 • Odber vykonáva skúsený plastický chirurg. Najskôr je do tukového tkaniva napustený znecitlivujúci roztok, ktorý začne pôsobiť v priebehu niekoľkých minút. Nevznikajú žiadne jazvy, znecitlivenie je zaistené len vpichom tenkej ihly. Potom je možné pristúpiť k samotnému odberu tukového tkaniva, ktoré je úplne bezbolestné. Pre ošetrenie jedného veľkého kĺbu (alebo niekoľko malých kĺbov) sa odoberá asi 50 ml podkožného tuku, pre ošetrenie 2 kĺbov asi 100 ml tuku. Celý zákrok trvá niekoľko minút, pacient môže po celú dobu komunikovať s lekárom.
 • Zo získaného tkaniva sú následne v našom laboratóriu špeciálnym postupom izolované kmeňové bunky SVF a pripraví sa bunkový prípravok určený  na aplikáciu pacientovi.
 • V poslednej fáze skúsený ortopéd injekčne aplikuje bunkový prípravok obsahujúci bunky SVF do okolia postihnutej oblasti pohybového ústrojenstva. Bolestivosť tohoto zákroku je porovnateľná s obstrekom kĺbov a pacient ju z pravidla dobre znáša. Miesto vpichu sa potom prelepí náplasťou, ktorú možno po niekoľkých hodinách odstrániť. Po zákroku nebýva potrebné obmedziť bežné denné aktivity a zamestnanie.
 • Kmeňové bunky následne vplyvom vlastného pôsobenia pozastavia degeneratívne zmeny kĺbov navodené artrózou. Kĺbová chrupavka sa stáva odolnejšia a kvalitnejšia.