ČASTÉ OTÁZKY

 • Je prirodzené, že v súvislosti s novozavedenými regeneratívnymi postupmi máte množstvo otázok. Pokúsili sme sa na najčastejšie kladené otázky odpovedať.
 •  
 • Je podanie kmeňových buniek bezpečné?

 • V súčasnej dobe boli vlastné kmeňové bunky aplikované v rámci jedného operačného zákroku tisícom pacientov na celom svete s cieľom obmedziť a spomaliť degeneratívne zmeny chrupavky pri artróze alebo s cieľom zväčšenia poprsia a ani v jedinom prípade nebol zaznamenaný závažný vedľajší účinok, v zmysle vzniku nádorového alebo autoimunitného ochorenia, v súvislosti s podaním týchto buniek. Vzácne môže dôjsť k prechodnému zvýšeniu telesnej teploty alebo veľmi ojedinele (menej než 0,1% prípade) k rozvoju infekcie v mieste podania buniek. Prípadné vedľajšie účinky spojené s podaním kmeňových buniek taktiež pozorne sleduje Medzinárodná spoločnosť pre bunkovú medicínu (International Cellular Medicine Society), ktorá poskytuje detailné informácie získané celosvetovo na webových stránkach: www.cellmedicinesociety.org.
 •  
 • Je využitie kmeňových buniek vhodné práve pre mňa?

 • Pokiaľ máte poťiaže s kĺbmi (bolestivosť, krívanie, tuhosť), musíte kvôli tomu užívať analgetika (lieky tíšiace bolesť), zvažujete chirurgické riešenie (umelá náhrada kĺbu), tak je určite na mieste skonzultovať s našimi odborníkmi možnosť využitia Vašich vlastných kmeňových buniek, obsiahnutých v bunkách SVF pre obmedzenie a spomalenie degeneratívnych zmien chrupavky. Pre posúdenie vhodnosti tejto metódy  pre Vás navštívte sekciu Som vhodný kandidát?
 •  
 • Kto nemôže podstúpiť aplikáciu vlastných kmeňových buniek?

 • Pacienti, aktívne liečení pre závažné infekčné alebo nádorové ochorenie, nemôžu podstúpiť aplikáciu vlastných kmeňových buniek. Rovnako pacienti, ktorí užívajú veľké dávky liekov tlmiacich bolesť, tzv. nesteroidné antiflogistiká, by nemali podstupovať aplikáciu vlastných buniek SVF, resp. je treba 1 týždeň pred zákrokom tieto lieky obmedziť na minimum.
 •  
 • Je odber tuku bolestivý?

 • Prvý vpich ihly, ktorou je do podkožia napustený znecitlivujúci roztok, môže byť bolestivý. Ďalej je už odoberané tukové tkanivo znecitlivené a nebolí.
 •  
 • Ako dlho trvá odber a podanie buniek SVF?

 • Naša metóda sa skladá z troch častí – získanie vhodných vlastných buniek pacienta, prípravy bunkového prípravku s obsahom kmeňových buniek SVF a aplikácie do oblasti postihnutého kĺbu. Samotná príprava na odber(vyznačenie odsávanej oblasti a miestne znecitlivenie) trvá približne 30 minút, vlastná odber trvá podľa odsávaného množstva tuku 10-15 minút, spracovanie a izolácia buniek SVF z tukového a spojivového tkaniva vrátane jej aplikácie na miesto určené podľa typu zákroku trvá do 2 hodín.
 • Celková doba tohoto postupu činí cca 3 hodiny a pacient ju absolvuje v priebehu jedného dňa na jednom mieste – na našej klinike.
 •  
 • Ako dlho po zákroku trvá rekonvalescencia?

 • Odber tukového tkaniva je vykonávaný v miestnom znecitlivení ambulantne. Úplné zotavenie trvá spravidla niekoľko dní a pritom nie sú obmedzenie v bežných denných činnostiach.
 •  
 • Pre aké zákroky v ortopédii možno využiť bunky SVF?

 • Najviac preskúmanou oblasťou je využitie kmeňových buniek pri obmedzení a spomalení degeneratívnych zmien kĺbových chrupaviek - artrózy. Artróza postihuje najmä chrupavky veľkých kĺbov, tj. kolená, bedrá, päty, ramená. Jedná sa o veľmi nepríjemné ochorenie, ktoré sa vyznačuje predovšetkým bolestivosťou kĺbu, môže sa pridať stuhnutosť a opuch kĺbu. Presnú diagnózu a rozsah postihnutia určí ortopéd. Pre liečbu artrózy sa doteraz používajú lieky tlmiace bolesť (analgetika), ktoré však nelieči základnú príčinu ťažkostí. Ochorenia tak môžu dospieť až do nutnosti umelej náhrady poškodeného kĺbu. V súčasnej dobe sa tiež používajú tzv. chondroprotektíva, ktoré môžu viesť k dočasnému zlepšeniu artrózy. Tiež sa používa vlastné plazma (tekutá zložka krvi) obohatená o krvné doštičky pre liečbu menej závažného stupňa artrózy. Revolučnú a úplne novú metódou predstavujú kmeňové bunky, ktoré sú súčasťou buniek stromálnej vaskulárnej frakcie, získané z tukového a spojivového tkaniva. Bunky SVF pri podaní do okolia postihnutého kĺbu cestujú do spojivových tkanív obklopujúcich kĺb, kde potlačajú degeneratívne zmeny spôsobené artrózou. Pokiaľ v kĺbe prebieha zápalový proces, bunky SVF ho tlmia. Bunky SVF sa podávajú spravidla jednorazovo.
 •  
 • Ako rýchlo bunky SVF pomáhajú pri ťažkostiach spojených s artrózou?

 • Hojenie poškodenej chrupavky trvá spravidla 2-3 mesiace, avšak významné zlepšenie ťažkostí (predovšetkým bolestivosti ) možno očakávať už po 1-2 týždňoch. Po 4-6 týždňoch je vhodné skontrolovať klinický stav. V prípade predchádzajúceho ťažkého poškodenia chrupavky je vhodné zvážiť druhú aplikáciu buniek SVF.
 •  
 • Aká je účinnosť aplikácie kmeňových buniek pri obmedzení ťažkostí spojených s artrózou?

 • Podľa publikovaných údajov v medzinárodnej odbornej literatúre (viď tiež sekcia Pre odborníkov) je priaznivý efekt aplikácie kmeňových buniek vrátane buniek SVF, očakávaný až u 90% pacientov s artrózou stupňa II-III. U pacientov s artrózou stupňa IV je nižší.
 • Približne 86% pacientov (z celkového počtu 556 ošetrených na Lekárskej fakulte v Univerzitnej nemocnici South Florida v USA) odpovedalo, že boli plne spokojní s výsledkom a že by boli aplikáciu ochotní podstúpiť znovu. Naviac pacienti s ťažkým poškodením kolenného a bedrového kĺbu, ktorým bola doporučená umelá náhrada kĺbu, odpovedali takto:
 • 89% pacientov s ťažkou artrózou kolena odpovedalo, že zaznamenali aspoň polovičné zmiernenie ťažkostí a polovica z nich dokonca zaznamenala zlepšenie o 75%
 • 75% pacientov s ťažkou artrózou bedra zaznamenalo aspoň polovičné zlepšenie ťažkostí a 88% z nich zaznamenalo zlepšenie o 75% (viď tiež www.stemcellorthopedic.com).
 •  
 • Ktoré lieky by som nemal (a) užívať pred aplikáciou buniek SVF?

 • Nemal(a) by ste užívať alebo aspoň by ste mal(a) obmedziť užívanie tzv. nesteroidných antiflogistik jeden týždeň pred zákrokom a 4-6 týždne po zákroku, pokiaľ Váš lekár- špecialista neurčí inak.
 •  
 • Čo môže negatívne ovplyvniť výsledný efekt aplikácie buniek SVF?

 • Alkohol znižuje hojivý potenciál kmeňových buniek, takže týždeň pred plánovaným zákrokom a 4-6 týždňov po zákroku by ste mali obmedziť jeho prísun na minimum.
 •  
 • Čo môže pozitívne ovplyvniť výsledný efekt aplikácie buniek SVF?

 • Americkí vedci prišli so zistením, že vitamín D3, extrakt z čučoriedok a extrakt zo zeleného čaju, podporuje množenie a účinnosť kmeňových buniek. Rovnako chondroprotektíva môžu prispieť k zlepšeniu procesu hojenia poškodeného kĺbu chrupavky.
 •  
 • Čakám na umelú náhradu kĺbu. Môžem predtým podstúpiť aplikáciu buniek SVF?

 • Spravidla áno, je treba sa najprv poradiť s ortopédom, ktorý má skúsenosti ako s podávaním buniek SVF, tak i s operáciami umelých kĺbov. Takého ortopéda nájdete v sekcii Náš tím na našich webových stránkach. Niektorí pacienti sa tak úplne vyhnú operácii, alebo ju aspoň významne oddialia, uľaví sa im od bolesti a môžu viesť plnohodnotný život.
 •  
 • Aké sú vedľajšie účinky aplikácie buniek SVF?

 • Vedľajšie účinky aplikácie buniek SVF sú minimálne, lebo u väčšiny pacientov neboli vôbec pozorované. Skúsenosti Medzinárodného konzorcia International Consortium for Cell Therapy and Immunotherapy (ICCTI) www.iccti.eu, ktoré združuje viac ako 50 svetovo uznávaných odborníkov v oblasti bunečných terapií, tiež ukazujú, že pri aplikácii buniek SVF získaných z tukové a spojivového tkaniva nedošlo k žiadnym závažným komplikáciám, či vedľajším nežiadúcim účinkom. Jedná sa pritom o súbor viac než 1100 pacientov s osteoartrózou veľkých kĺbov z USA, Švajčiarska, Česka, Litvy, Slovenska, Poľska, Ruska, Srbska a Thajska, u ktorých bolo takto ošetrených viac než 1700 kĺbov. Podstatné je, že ani v jednom prípade neboli zaznamenané závažné vedľajšie účinky v súvislosti s týmto ošetrením. Ani v jednom prípade nedošlo po dobu sledovania v horizonte 1-5 rokov (priemerné sledovanie 2 roky a 3 mesiace) k závažným alebo život ohrozujúcim komplikáciám, ako sú infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda alebo predčasné úmrtie, ktoré sú popisované v súvislosti s výmenou poškodeného kĺbu za umelý kĺb (tzv. totálna endoprotéza). U žiadneho pacienta tiež nedošlo v súvislosti s aplikáciou buniek SVF k vzniku nádorového či autoimunitného ochorenia. Je však potrebné podotknúť, že dĺžka sledovania pacientov je doteraz stále relatívne krátka pre konečné vyhodnotenie všetkých možných vedľajších účinkov. Sledovanie pacientov tiež z tohto dôvodu pokračuje aj naďalej.
 • Naproti tomu, u 1-10% pacientov podstupujúcich operáciu spočívajúcu vo výmene poškodeného kĺbu (koleno či bedro) za kĺb umelý, bolo popísané pomerne značné množstvo komplikácií vrátane závažných nežiaducich účinkov.
 •  
 • Koľko je už ošetrených pacientov?

 • Je to viac ako 2000 pacientov v rámci spolupráce medzinárodného konzorcia ICCTI, v Českej republike a na Slovensku je to viac ako 1200 pacientov.
 •  
 • Akú dlhú skúsenosť máte s touto metódou?

 • V Českej republike od roku 2013, konkrétne od 1. apríla 2013. Medzinárodná konzorcium ICCTI, s ktorým úzko spolupracujeme na medzinárodnom poli, má skúsenosť od roku 2010, kedy boli ošetrení prví pacienti v USA
 •  
 • Je vek limitáciou pre aplikáciu buniek SVF?

 • Vek nie je limitáciou, najstarší pacient mal 94 rokov a absolvoval celú procedúru bez problémov. Môžeme ošetriť všetkých pacientov starších ako 18 rokov, ak to ich celkový zdravotný stav dovoľuje, čo posúdi náš ortopéd-špecialista.
 •